Jotbar tekee työajanseurannasta helppoa

JotBar-työajanseuranta dokumentoi työtunnit automatisoidusti ja reaaliajassa. JotBar sopii kaikille organisaatioille, jotka haluavat työajanseurantajärjestelmältään käytön helppouden lisäksi joustavuutta, tehokasta tekemisen seuraamista sekä monipuolisia integrointimahdollisuuksia.

Sähköisen JotBar-järjestelmän avulla seuraat ja ylläpidät työntekijöiden tuntikirjauksia eri työtehtäville reaaliajassa.

Miten Jotbar työajanseuranta toimii?

Reaaliaikaisesti toimiva JotBar-työajanseuranta rekisteröi henkilöstön päivittäiset työajat ja kohdistaa työajan oikeille kustannuspaikoille, osastoille ja projekteille.

JotBar-työajanseurantajärjestelmän käyttö on tehty mahdollisimman helpoksi: työntekijän tarvitsee ainoastaan leimata, ja järjestelmä erittelee automaattisesti

 • käytössä olevat lisät
 • liukumat
 • poissaolot
 • lomasaldokertymät
 • työaikapankkiin kertyneet tunnit
 • ylityöt sekä
 • tuntityöt.

JotBar-teknologia mahdollistaa monet eri leimauskäytännöt. Reaaliaikaisten työn leimauksien lisäksi työaikakirjauksia on mahdollista tehdä myös ennakkoon ja jälkikäteen.

Esimiehille tarkoitetun käyttöliittymän avulla voidaan nähdä samalla kertaa alaisten viikoittaiset työajat. Poikkeamat työajoissa ovat nähtävissä havainnollisesti eroteltuina, jolloin yksittäisen henkilön leimaustapahtumia päästään helposti tarkastelemaan.

Automatisoitu työajanseuranta säästää aikaa

JotBar-järjestelmässä tiedot siirtyvät automaattisesti järjestelmän sisällä palkanlaskentaan asti, joten perinteistä tuntikirjanpitoa sekä manuaalista tietojen siirtoa ei enää tarvita. Lue lisää JotBarin liitettävyydestä täältä. Kun työajan ja työvaiheiden raportointi ei vie aikaa, varsinainen työ pystytään tekemään tehokkaammin.

Järjestelmä tulkitsee eri toimialojen työehtosopimuksia ja yrityskohtaisia toimintamalleja. JotBar- työajanseurantajärjestelmä mukautuu yrityksessä paikallisesti sovittuihin sääntöihin. Esimerkiksi liukumia, joustoja tai ylityötunteja koskevat säännöt voidaan parametroida JotBar-järjestelmään, mikä tuo helppoutta ja sujuvuutta päivittäiseen työtuntien kirjaamiseen sekä säästää henkilöstön aikaa ja resursseja. JotBar-järjestelmällä työtunnit ja palkanmaksu rekisteröityvät oikein myös paikallisesti sovituissa työaikajärjestelyissä, työaikojen heilahteluista huolimatta.

JotBar-työajanseuranta mahdollistaa automaattisen työaikaleimauksen, jossa työntekijä leimaa järjestelmään vain työsuunnitelmasta poikkeavat tilanteet. Jos työsuunnitelma toteutuu, aikaa vievää esimiehen hyväksymiskierrosta ei tarvita. Automaattihyväksyntä-toiminnolla ohjelma hyväksyy automaattisesti määritellyt ehdot täyttävät päivät. Järjestelmään voidaan määritellä erilaiset hyväksymisehdot henkilöryhmittäin, esimerkiksi työntekijöille, toimihenkilöille ja ylemmille toimihenkilöille.

Työajan vaihtelu ja liukuvan työajan hallinta

JotBar-työajanseurantajärjestelmä mahdollistaa erilaisten yritys- ja alakohtaisten työaikapankkimallien hallinnoinnin ja ylläpidon. JotBar-työaikapankkiin talletetaan tehtyä työaikaa, ansaittuja vapaita tai vapaaksi muutettuja rahamääräisiä etuuksia. Vastineeksi työntekijät voivat nostaa työaikapankista palkallista vapaa-aikaa yrityskohtaisesti sovittujen sääntöjen mukaisesti. Automatisoitu järjestelmä pitää huolen siitä, että plus- ja miinustunnit ohjautuvat suoraan työaikapankkiin ja edelleen palkanmaksujärjestelmiin.

JotBar-työajanseuranta tarjoaa parhaat ratkaisut ja työkalut liukuvan työajan hallintaan: järjestelmä kerää työntekijäkohtaisesti plus- ja miinussaldot talteen automaattisesti, ja JotBar-liukumaleikkuri tasaa käyttämättä jääneet liukumasaldot sovitun aikajakson sisällä. Liukumarajat voidaan määritellä joustavasti eri työntekijäryhmille erikseen.

JotBar tulkitsee myös kiinteästi joustavaa työaikaa, jota käytetään tyypillisesti muun muassa valmistavan teollisuuden tuotantotyössä. Tässä työaikamallissa kiinteästä työajasta on mahdollisuus joustaa esimerkiksi 15 minuutin verran työvuorokohtaisesti ilman liukumasaldon kerryttämistä.

Työaikalaki velvoittaa työajanseurantaan

Työtuntien seuranta ja dokumentointi on työaikalain vaatima velvollisuus. Lain mukaan työnantaja on velvollinen pitämään kirjaa tehdyistä työtunneista ja niistä suoritetuista korvauksista työntekijäkohtaisesti (Työaikalaki, 7 luku, 32 §).

JotBar-työajanseurantajärjestelmän avulla työaikalaissa ja työsopimuksessa määritelty työaika sekä poikkeamat voidaan näyttää toteen luotettavasti, helposti ja nopeasti. Järjestelmä rekisteröi työhön käytetyn ajan liukumineen ja ylitöineen sekä tuottaa tarvittavat raportit viranomaisille.

Mobiili työajanseuranta

Työajan vaihtelut ja liukuvan työajan hallinta

JotBar mobiilin työajanseurannan avulla työaikakirjaukset onnistuvat ajasta ja paikasta riippumatta. Web- ja mobiilileimaus ovat erinomaisia ratkaisuja esimerkiksi etätyön seurantaan. JotBar-järjestelmässä on käytettävissä leimauspäätteiden lisäksi selainpohjainen käyttöliittymä Jotbar.net, jolla työaikaleimaukset voidaan tehdä suoraan omalta työasemalta. JotBar.net soveltuu myös yhteiskäyttöön, mikäli erillisiä leimauspäätteitä ei haluta käyttää.

Leimaus mobiililaitteella

Työaikaleimauksia on mahdollista tehdä matkapuhelimella tai vastaavalla mobiilipäätteellä. Mobiilipääteleimaus soveltuu erinomaisesti yrityksiin, jossa työntekijät ovat paljon tien päällä tai työmaalla poissa kiinteiden leimauspäätteiden luota. Edistyneen sovelluksen avulla työaikakirjaukset voidaan tehdä kätevästi älypuhelimella tai tabletilla, missä ja milloin tahansa.

Ruokalaseuranta

Yksi yrityksen päivittäistä toimintaa helpottava lisäominaisuus henkilöstöhallinnossa on ruokalaseuranta. Ruokalaseurannassa työntekijät voivat kuitata lounaansa ja siihen liittyvät lisukkeet helposti ja nopeasti samalla tagilla, jota he käyttävät ovien avaamiseen ja työajan leimaamiseen.

Ruokailun yhteydessä tehdyt merkinnät siirtyvät suoraan palkkaliittymän kautta palkanmaksuun. Palkanmaksussa ruokailun kustannukset veloitetaan suoraan työntekijän palkasta toteuman mukaan.

Ruokalaseuranta vapauttaa yrityksen ruokalippujen käsittelystä ja raportoinnista. Työntekijöille ruokalaseuranta sen sijaan tarjoaa helpon tavan kuitata päivän lounas ilman käteistä, maksukortteja tai lipukkeita. Työntekijät tarvitsevat vain henkilökohtaisen taginsa.

Vaihteenhoitajan palvelut

JotBar-järjestelmä on liitettävissä myös yrityksen puhelinvaihteeseen, jolloin vaihteenhoitaja saa tiedot henkilöstön leimauksista syykoodeineen. Tämä parantaa vaihdepalvelua oleellisesti, koska soittajalle voidaan kertoa milloin tavoiteltava henkilö on seuraavaksi paikalla.

Vaihteenhoitajan palvelut, eli järjestelmän liittäminen puhelinvaiheeseen, tuo vaihteelle läpinäkyvyyttä yrityksen henkilöstön toimintaan. Näkyvissä ovat myös yllättävät poistumiset, kuten sairastapaukset, jolloin vaihteenhoitaja huomaa olla yhdistämättä puheluita. JotBar:in ansiosta yrityksen tavoitettavuus paranee, kun puhelut voidaan yhdistää aina vapaana olevalle henkilölle tai soittajalle voidaan kertoa reaaliaikainen läsnäolotieto tavoiteltavan henkilön osalta.

Tuotteet

Laadukkaat tuotteet etusijalla – kaikki hyöty irti Jotbar-järjestelmästä oikeilla laitteilla

Laadukkaat tuotteet ovat meille tärkeitä. Tiedonkeruun kiinteät ja liikkuvat laitteet tukevat ohjelmistoratkaisujamme. Olemme valinneet valikoimaamme laitteita, joiden helppokäyttöisyys, varmatoimisuus ja korkea laatu tuovat aitoa hyötyä asiakkaillemme. Kosketusnäytölliset työaikapäätteemme eivät kavahda rankkojakaan teollisia ympäristöjä, mutta istuvat myös siistiin toimistoympäristöön. Esimerkiksi liikkuvassa varastotyössä iskunkestävät käsipäätteet puolustavat paikkaansa. Näiden lisäksi valikoimaamme kuuluu mm. kulunvalvontapäätteitä, ajoneuvopäätteitä, viivakoodinlukijoita sekä korttitulostimia. Kaikissa laitteissamme laatu on etusijalla.

ID- ja Tarratulostimet

JotBar Solutionsin valikoimasta löydät ID- ja tarratulostimet yrityksesi tarpeisiin. Myymme tulostimia logistiseen tuotemerkintään sekä muovikorttitulostimia, joilla tulostuvat näyttävät muovikortit moneen tarpeeseen. Valikoimassa olevat tulostimet on suunniteltu kestämään. Ne pärjäävät niin siistissä toimistoympäristössä kuin haastavissa teollisuusympäristöissäkin. Laitevalikoima ulottuu pienistä henkilökohtaisista tulostimista järeisiin teollisuuden verkkotulostimiin.

Palvelut

Jotbar solutionsin asiantunteva tiimi palveluksessasi

JotBar palvelut takaavat, että järjestelmän määrittelyssä, käyttöönotossa ja ylläpidossa on mukana JotBarin asiantunteva tiimi. JotBar-projektin määrittelyssä JotBar-järjestelmä sovitetaan asiakkaan toimintaympäristön ja työprosessien mukaiseksi – unohtamatta toiminnan kehittämistä järjestelmän tuomilla uusilla työkaluilla. Käyttöönotto koostuu järjestelmän asentamisesta ja koulutuksista, joissa niin pääkäyttäjät kuin esimiehetkin saavat kattavan opin omien tehtäviensä hoitamiseen.

Ohjelmistojen kehitys ja ylläpito tapahtuu oman henkilöstömme voimin. Omat asiantuntijamme pitävät huolen niin ikään ServiceDesk-palveluista ja laitehuollosta. Hankalimpiinkin JotBar-järjestelmän kysymyksiin ratkaisu on aina lähellä.

Liittymät

Jotbar on helposti integroitavissa muihin järjestelmiin

JotBar-ohjelmistoissa on panostettu erityisesti helppoon ja joustavaan liitettävyyteen. JotBar-työajanseurantajärjestelmä liitetään tyypillisesti yrityksessä jo olemassa olevien taustajärjestelmien yhteyteen. Tällaisia ovat esim. palkanmaksuohjelma, toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) ja HR-järjestelmä. Liittymiä käytetään tiedon siirtämiseen eri järjestelmien välillä.

Liittymät ja automaattinen tiedon siirtyminen

Liittymien ansiosta manuaaliset työvaiheet ja virhemahdollisuudet vähenevät, kun tiedot siirtyvät automaattisesti järjestelmästä toiseen. Automaatio tuo helppoutta, nopeutta ja sujuvuutta prosesseihin. Esimerkiksi palkkaliittymä vie hyväksytyt tiedot suoraan palkanlaskentajärjestelmään.

Jotbar ja muut ohjelmistot

JotBar-ohjelmisto voidaan liittää lähes mihin tahansa järjestelmään.

Tyypillisiä liitäntöjä ovat ERP-puolella esim.:

Palkkaohjelmien puolella liitäntöjä on kymmeniin eri järjestelmiin, mm.:

 • SAP
 • V10
 • Sonet
 • Baan
 • MS Nav
 • MS Dynamics AX
 • Lean
 • IFS
 • IBS
 • Visma L7
 • Access
 • Powered
 • Mepco
 • Wintime
 • Scala
 • Sonet
 • Personec W
 • MBP
 • Hogia Palkat
 • Tikon
 • Populus
 • V10
 • CGI
 • Netvisor
 • Sarastia
JotBarin kokeneet asiantuntijat auttavat sinua työajanseurannan ja kulunvalvonnan toteutuksessa.

Henkilöstöhallinta Jotbar:in avulla

JotBar:iin sisäänrakennettu järjestelmä JotCon mahdollistaa liittymien toteuttamisen ilman erillistä ohjelmistokehitystä tai integrointiprojektia. JotCon:in ansiosta liittymät ovat kustannustehokkaita ja varmatoimisia.

JotBar auttaa myös henkilöstöhallinnassa. Jotbar-järjestelmän avulla voidaan nähdä jokaisen työntekijän spesifit tiedot osaamisalueineen. Sen avulla voidaan ylläpitää henkilötietoja ja pätevyyksiä sekä kirjata ja päivittää henkilöstön ammattiosaamista työntekijäkohtaisesti. JotBar-henkilöstöhallinnan voi liittää myös yrityksen olemassa olevaan HR-järjestelmän yhteyteen.

Lataa opas

Lataa maksuton oppaamme etätyön työajan- ja töiden seurannan tueksi.

Mobiili työajan- ja töiden seuranta

Miten mobiili työajan- ja töiden seuranta voi helpottaa työntekijöidesi työkirjauksia etätyössä? Entä millainen vaikutus sillä voidaan saavuttaa etätiimin johtamiseen ja työntekijöiden hyvinvointiin? Lataa maksuton oppaamme aiheesta ja nappaa vinkit työntekijöidesi etä- ja joustotyöskentelyn tukemiseen.

Maksuttomassa oppaassa käsittelemme keskeisimmät seikat työajanseurannan suunnittelusta ja toteutuksesta.

Työajanseurannan suunnittelu ja hankinta

Milloin on ajankohtaista hankkia tai vaihtaa työajanseurantajärjestelmä? Mitä asioita työajanseurannan suunnittelussa tulee ottaa huomioon? Kokosimme tähän maksuttomaan oppaaseen kattavan tietopaketin yrityksenne tarpeisiin vastaavan ratkaisun hankinnassa onnistumiseen.

Lataa maksuton oppaamme, jossa käsittelemme palkanlaskennan, HR:n ja ERP:n kytköksiä työajanseurantaan.

Työajanseurannan liittymät - palkanlaskenta, HR ja ERP

Yritysten käyttämien liiketoimintaratkaisujen tulee kommunikoida tehokkaasti keskenään. Sen vuoksi on tärkeää, että yrityksen työajanseurantaratkaisut tarjoavat mahdollisuuden liittyä muihin yrityksellenne keskeisiin ratkaisuihin. Syvennyimme näiden ratkaisujen osalta oppaassamme avaamaan työajanseurannan suhdetta yrityksen palkanlaskentaan, HR-toimintoon ja toiminnanohjaukseen eli ERP-järjestelmään.

Lataa maksuton oppaamme ja opi, kuinka voit lisätä työn tehokkuutta työajanseurannalla.

Tehokkuuden parantaminen työajanseurannalla

Mitä eroa on työajanseurannan ja töiden seurannan välillä ja miksi yrityksien on tärkeää harjoittaa näitä molempia? Nappaa maksuttomasta oppaastamme vinkit juuri teidän yrityksenne toiminnan tehostamiseen työajanseurannan avulla.

Haluatko lisätietoa?

Täytä kentät, niin otamme yhteyttä.