Töiden seuranta kertoo, mihin päivittäinen työaika kuluu

Töiden seurantaa tarvitaan, kun halutaan kerätä tietoa henkilöstön ajankäytön jakautumisesta eri töille. Työaikaa analysoimalla voidaan parantaa myös henkilöstön työtehoa ja selvittää mahdollisia piilokustannuksia.

Töiden seuranta kerää tietoa työajan käytöstä​

JotBar- töiden seurannalla saadaan tarkkaa ja yksityiskohtaista tietoa henkilöstön työajan käytöstä. Työtunnit kohdistuvat leimausten perusteella eri töille, urakoille tai projekteille. Lisäksi työt voivat koostua monista työvaiheista, joita seurataan.

JotBar rekisteröi töiden aloitukset, lopetukset ja vaihdot sekä määrä- ja laatutiedot, kuten teollisuudessa hylätyt kappaleet. Työnumerot ja -vaiheet voidaan erotella myös tekopaikkakohtaisesti.

Töiden seuranta tuo hyötyjä monella tasolla

Yrityksen kustannuslaskentaan JotBar- töiden seuranta tuo täysin uuden ulottuvuuden. Sen ansiosta toteutuneita työtunteja päästään vertaamaan tuotantosuunnitelmiin. Tuotannon teholaskenta ja urakkalaskenta saadaan pohjautumaan todelliseen toteumaan, kun mukaan saadaan täsmälliset työkustannukset.

Työntekijän näkökulmasta JotBarin töiden seuranta -järjestelmä antaa mahdollisuuksia itseohjautuvuuteen. Töiden seurannan avulla sekä esimies että työntekijät itse voivat seurata tavoitteisiin pääsemistä ja ottaa tavoitteet töiden suunnittelussa huomioon.

Toimivat leimaustavat erityyppisiin töihin

JotBar mahdollistaa joustavat ratkaisut erityyppisten töiden leimaukseen. Yhä useampi organisaatio on esimerkiksi ottanut käyttöön toimihenkilöiden työajan kohdistamisen töille ja projekteille.

JotBarin töiden seurannan avulla pystytään seuraamaan erilaisia työntekomalleja, kuten nipputöitä. Lisäominaisuutena saatavilla olevassa nipputyö-moduulissa työntekijät voivat yksittäisten työnvaihtojen sijaan leimata työnippuja. Lue lisää aiheesta täältä. JotBar laskee eri työntekomallien mukaiset tuotantolisät ja urakkalisät automaattisesti.

Töiden seurannan mobiilityökalu mahdollistaa myös etätyöntekijöiden työvaiheiden leimaamisen helposti. Sen ansiosta etätiimin tuloksellisuutta on mahdollisuus seurata reaaliajassa.

JotBarissa on käytettävissä työaikapäätteen lisäksi web-pohjainen käyttöliittymä online-leimaukseen ja työajan jälkijyvitykseen. Tämäntyyppiset käyttöliittymät helpottavat raportointia oleellisesti, koska käyttäjä voi tehdä leimaukset omalta työasemaltaan, missä ikinä töitä tekeekin. Lue lisää jälkijyvityksestä täältä.

Nipputyöt

Mitä ovat nipputyöt?

Nipputyöt tarkoittaa tehtävien niputtamista isommaksi kokonaisuudeksi, jolloin työntekijät voivat yksittäisten työnvaihtojen sijaan leimata työnippuja. Nipputöitä käytetään tyypillisesti teollisuudessa, kun tuotetta valmistetaan monelle eri taholle samanaikaisesti.

Työnippuja käytetään yleisimmin esimerkiksi maalaamoissa, esivalmistelussa, koneistamoissa, levynleikkauksessa jne. Tämä helpottaa ja nopeuttaa tuotantotyötä erityisesti silloin, kun työt ovat pienissä osissa tai yksi ihminen tekee useampaa projektia kerralla.

Miten nipputöitä seurataan?

Nipputöissä voidaan seurata saman henkilön eri töitä tai useamman henkilön tekemää samaa työtä – samanaikaisesti. Työvaiheiden seurannassa työ koostuu monista työvaiheista. Tyypillisesti valmistusteollisuudessa seurataan työn etenemistä työvaihetasoilla suhteutettuna kustannuksiin.

Nipputöiden leimaukset voidaan tehdä päivän alussa, päivän päätteeksi tai liukunipussa työn edetessä reaaliaikaisesti.

Nipputöiden kokonaisajan jakaminen

Nipputyön kokonaisaika voidaan jakaa usealla eri tavalla. Tasajako tarkoittaa, että jokaiselle työlle kohdistuu yhtä paljon tunteja. Suhteellisessa jaossa aika voidaan suhteuttaa eri töihin – esimerkiksi työlle nro.1 voidaan kohdistaa 2 tuntia, kun taas työlle nro. 2 kohdistetaan 3 tuntia. Jako voidaan tehdä suunniteltujen tuntien tai kappaleiden suhteessa.

Jälkijyvitys

Jälkijyvitys kirjaa työajat jälkikäteen

Jälkijyvitys tarkoittaa jälkikäteen suoritettavaa työaikaleimausta, jolla voidaan kirjata takautuvasti kerralla halutun ajanjakson työt. Menetelmää käytetään, kun tuntien kohdistamista töille, urakoille tai projekteille ei ole mahdollista tehdä reaaliajassa. Leimaukset voidaan suorittaa esim. aina jokaisen viikon päätteeksi.

Jälkijyvitystä tarvitaan tyypillisesti esim. asiantuntija- ja projektiluonteisissa töissä sekä myös huolto- ja kenttätöissä. Se on toimiva ratkaisu silloin, kun tehdään useampaa työtä samanaikaisesti. Päivän päätteeksi voidaan arvioida, paljonko aikaa on käytetty mihinkin työhön tai työvaiheeseen.

JBWork – Jälkijyvitys haltuun

JBWork on selainkäyttöinen jälkijyvitykseen tarkoitettu ohjelma, jonka avulla leimauksia voidaan tehdä ja korjata takautuvasti. Käyttäjä saa näkyviin halutun työaikajakson ja voi jyvittää työaikaa eri projekteille. Samalla nähdään kokonaistyöaika, jyvitetty aika sekä kokonaiskertymä kullekin projektille. Ohjelma toteuttaa jälkiyvitykset työnvaihto-leimoilla.

JBWork käyttää Outlookista ja muista kalenteriohjelmista tuttua käyttömallia, jossa työt “maalataan” viikolle ja jossa töiden siirtely on helppoa vedä-ja-pudota -tekniikalla. Jälkijyvityksen asetuksissa voidaan määritellä ajanjakso päivinä tai kuukausina menneisyyteen, jolle jyvittäminen on sallittua. Myös ylityöajan ja joustoajan jyvittäminen on mahdollista.

Jäljitys

JotBar jäljitys -moduuli tuottaa tärkeää tietoa valmistavan teollisuuden tarpeisiin. Jäljitys-toiminnolla on mahdollista jäljittää, missä tuotteissa tai tuote-erissä on käytetty mitäkin raaka-ainetta, materiaalierää tai komponentteja. Jäljitystietoja tarvitaan tyypillisesti seuraavissa tapauksissa:

  • laadunvarmistus
  • tuotevastuukysymykset
  • eräseuranta
  • sarjanumeroseuranta
  • materiaalien merkintä
  • tuotteiden merkintä

JotBarin jäljitysmoduulin keskeisin asia on vastata kysymyksiin mistä osista tuoteyksilö on valmistettu tai mihin tuote-eriin tiettyä raaka-ainetta on käytetty. Jäljitystietoa voidaan viedä eri järjestelmiin tai sitä voidaan hakea eri tietokannoista. Jäljitystoiminnot rakennetaan aina asiakkaan lähtökohdista ja toiminnoista tehdään tarkka määrittely ennen kuin JotBar-järjestelmää parametroidaan jäljitystoimintoihin.

Automaatit

Liitä automaatit osaksi jotbar-järjestelmää

Tiesitkö, että yrityksen automaatit on mahdollista integroida JotBar-järjestelmään? Esimerkiksi työntekijöiden virkistykseen tarkoitetut kahvi- ja välipalaratkaisut on usein järkevää yhdistää osaksi töiden seurantaa. Tuotantotöissä sen sijaan voi tyypillisesti olla käytössä esim. työvälineautomaatteja, joiden yhdistäminen töiden seurantaan on pitkälti edellytys sujuvan toiminnan takaamiselle.

Kun nämä laitteet liitetään osaksi JotBar-järjestelmää, jokainen työntekijä käyttää automaatteja omalla henkilökohtaisella tagillaan. Tällöin jokainen käyttökerta ja valitut tuotteet rekisteröityvät suoraan järjestelmään ja työntekijäkohtaiset tiedot voidaan viedä suoraan palkanlaskentaan. Näin esimerkiksi työpäivän aikana nautitut kahvit ja välipalat otetaan suoraan huomioon palkanmuodostuksessa. Tämän ansiosta työntekijöiden ei tarvitse kuljettaa erikseen käteistä tai pankkikortteja mukana työpaikalla ja työntekijöiden arki helpottuu.

JotBar-työajanseurantajärjestelmä auttaa kirjaamaan työtunnit oikeille projekteille automatisoidusti.

Lataa opas

Lataa maksuton opas, jossa annamme kahdeksan vinkkiä liikkuvien työntekijöiden töiden hallintaan.

8 vinkkiä liikkuvien työntekijöiden töiden hallintaan

Miten mobiili työajan- ja töiden seuranta voi helpottaa työntekijöidesi työkirjauksia etätyössä? Entä millainen vaikutus sillä voidaan saavuttaa etätiimin johtamiseen ja työntekijöiden hyvinvointiin? Lataa maksuton oppaamme aiheesta ja nappaa vinkit työntekijöidesi etä- ja joustotyöskentelyn tukemiseen.