Privacy policy

Contents

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016, 12 ja 13 artikla) mukainen yhdistetty rekisteri- ja tietosuojaseloste JotBar Solutions Oy:n asiakkaille, potentiaalisille asiakkaille sekä verkkosivuston käyttäjille.

Seloste päivitetty 22.8.2023.

1. REKISTERINPITÄJÄ

JotBar Solutions Oy
Hirsalantie 11
FI-02420, Jorvas
SUOMI

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Annina Juselius
JotBar Solutions Oy
Hirsalantie 11, FI-02420, Jorvas, SUOMI
annina.juselius@jotbar.fi
+358(0)757530350

Teknisen toteuttajan oma tietosuojalauseke on luettavissa osoitteessa http://www.hubspot.com/privacy-policy/.

3. REKISTERIN NIMI

JotBar Solutions Oy:n markkinointirekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään JotBar Solutions Oy:n asiakasviestintään ja muuhun asiakassuhteen hoitamiseen, markkinointiin, hallintaan, kehittämiseen, analysointiin, palveluiden tuottamiseen ja personointiin sekä liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn kautta saatamme myös lähettää sinulle kohdennettuja markkinointi- ja asiakasviestejä. Mikäli et kuitenkaan halua saada meiltä viestejä, voit milloin tahansa ilmoittaa asiasta JotBar Solutions Oy:lle.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja kaikista rekisteröidyistä: 

 • Nimi
 • Yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero)
 • Yritys ja asema
 • Yrityksen toimiala, liikevaihtokoko tai -luokka, yrityskoko ja muut yrityksen toimintaa kuvaavat tiedot
 • Yrityksen yhteystiedot
 • Tiedot markkinointikiellosta
 • Markkinointia ja myyntiä edistävät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet
 • Verkkokäyttäytymistä JotBar Solutions Oy:n sivustolla koskevat tiedot, kuten linkkien klikkaukset, lomakkeiden täytöt, selatut verkkosivut
 • Muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot
 

Tallennamme rekisteriimme tiedot, jotka olet itse toimittanut JotBar Solutions Oy:n sivustolla tai sen alidomainien yhteydenottolomakkeilla tai sähköpostilla. Jos et ole vieraillut JotBar Solutions Oy:n sivuilla tai muilla tavoin osoittanut kiinnostusta sinulle välitettyyn tietoon 24 kuukauden aikana, henkilötietosi poistetaan.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin henkilötiedot koostetaan henkilöltä itseltään, rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, verkkosivuston avulla kerätyistä tiedoista, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Jotta voisimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen palvelukokemuksen, saatamme joutua siirtämään tai luovuttamaan tietojasi yhteistyökumppaneillemme palvelun toteuttamisen edellyttämissä rajoissa. Kumppanimme käsittelevät tietoja luottamuksellisesti, eivätkä luovuta niitä kolmansille osapuolille. JotBar Solutions Oy voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle mm. tietojen teknisen ylläpidon ja käsittelyn toteuttamiseksi yhteistyökumppaneiden toimesta.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tietoja säilytetään tietojärjestelmissä, jotka ovat teknisin keinoin suojattuja. Ainoastaan yrityksen (JotBar Solutions Oy) työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämillä käyttöoikeuksilla. Rekisterin tietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus.

9. TARKASTUS-, KORJAUS- JA POISTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröity voi pyytää tietojensa tarkastusta, korjausta tai poistamista ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöön rekisteriä koskevissa asioissa ja toimittamalla kirjallisen ja allekirjoitetun pyynnön kirjeitse tai sähköpostitse.

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää yritykseltä rekisteröityä koskevat tallennetut tiedot sähköisessä muodossa.

10. KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramarkkinointia varten ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöömme ja toimittamalla kirjallisen ja allekirjoitetun pyynnön kirjeitse tai sähköpostitse.

Kehitämme palveluitamme jatkuvasti, joten pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta toimintamme tai lainsäädännön muutoksen niin vaatiessa ilmoittamalla siitä verkkosivuillamme. Tämä tietosuojalauseke on voimassa toistaiseksi 24.5.2018.

Evästeet ja niiden käyttö

Eväste (eli cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeiden avulla voidaan kerätä tietoa esimerkiksi selaintyypistä, IP-osoitteesta, liikenteen lähteestä jne.

Käytämme sivustolla evästeitä luodaksemme paremman käyttökokemuksen tarjoamalla käyttäjää kiinnostavaa sisältöä. Evästeiden avulla sivusto myös muistaa siellä aiemmin vierailleen käyttäjän tämän palatessa sivustolle. Voit poistaa evästeet käytöstä selaimesi asetuksista.

Lisätietoja evästeistä löydät täältä: https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/tietoturvaohjeet/palveluidenturvallinenkaytto/evasteet.html.

 

SIVUSTOMME KÄYTTÄMÄT EVÄSTEET

GOOGLE ANALYTICS

Käytämme sivustolla monille tuttua Google Analyticsia selvittääksemme, kuinka paljon sivustolla on kävijöitä ja mitä kautta kävijät ohjautuvat sivustolle. Käytämme kyseisiä tietoja verkkosivustomme käyttökokemuksen parantamiseen sekä sivuston kehittämistarpeisiin.

EVÄSTEILMOITUS

Evästeiden käytön hyväksymistä seurataan evästeilmoituksen käyttämien evästeiden avulla.

HUBSPOT

Hubspot on Inbound-markkinointiin erikoistunut asiakkuudenhallinta – sekä myynnin – ja markkinoinnin työkalu. Evästeitä Hubspot käyttää käyttäjän identiteetin tunnistamiseen sekä selaushistorian seuraamiseen. Lisää Hubspotin evästeistä löydä täältä: https://knowledge.hubspot.com/articles/kcs_article/reports/what-cookies-does-hubspot-set-in-a-visitor-s-browser

MITEN EVÄSTEITÄ HALLITAAN JA MITEN NE POISTETAAN

Internetselaimen asetuksista pääset muokkaamaan evästeiden hallintaa ja voit esimerkiksi estää uusien evästeiden tallennuksen, poistaa olemassa olevat evästeet käytöstä tai pyytää ilmoitusta ennen uusien evästeiden tallentamista. Lisää tietoa evästeiden hallinnasta voit käydä lukemassa täältä: http://www.aboutcookies.org/

Privacy policy

This policy has last been updated in 22.8.2023.

1. REGISTRY HOLDER

JotBar Solutions Ltd.
Hirsalantie 11
FI-02420 Jorvas
FINLAND

2. CONTACT PERSON FOR THE REGISTRY

Annina Juselius
JotBar Solutions Ltd.
Hirsalantie 11, FI-02420, Jorvas, FINLAND
annina.juselius@jotbar.fi
+358(0)757530350

The privacy policy of our marketing platform can be found in http://www.hubspot.com/privacy-policy/.

3. NAME OF THE REGISTRY

JotBar Solutions Ltd’s Marketing Registry

4. WHY AND HOW DO WE HANDLE YOUR PERSONAL INFORMATION?

This registry holds information used in our customer relationship management, maintenance, development, analysis, providing services, personalizing content, and operating marketing actions as well as developing our business. All information will be handled within the limits set by the law.

By collecting and handling personal information we may send you targeted and customized marketing and customer materials. If you don’t wish to receive any further material from JotBar Solutions Ltd, you can always contact us and tells us about it.

5. WHAT INFORMATION DO WE COLLECT?

Our registry stores the following personal information:

 • Name
 • Contact information (email, phone number)
 • Company and position
 • Industry of the company, approximate annual turnover, company size, and other information describing the company
 • Company contact information
 • Information about marketing restrictions
 • Information concerning marketing and sales, such as marketing actions directed at the individual in the registry
 • Online behaviour concerning the individual’s actions on JotBar Solutions Ltd’s website or subdomains, such as clicked link and filled forms
 • Other information collected with the permission of the individual
 

We collect and save information in the registry that you yourself have provided on our website, subdomain, and/or by contacting us via email. If you have not visited JotBar Solutions Ltd’s website or otherwise shown any interest in our company in 24 months, all your personal information will be deleted from the registry.

6. HOW DO WE COLLECT DATA?

The information found in the registry is collected either from our website or its subdomains, our Customer Relationship Management -system, publicly available information online, or it has been provided by the person in question themselves.

7. WHO HAS ACCESS TO YOUR INFORMATION?

In order to provide you with the best possible customer experience, we might have to provide or share some of your information with our marketing partners. Our partners will only handle as much information as is required in order to give you a tailored customer experience and our partners will never provide third parties with your information. JotBar Solutions Ltd can also share your information with parties outside of the EU or EEA. This is done for example when it is required to ensure the technical maintenance of your personal data is done correctly.

8. HOW IS YOUR PERSONAL INFORMATION PROTECTED?

Your personal information is stored in information systems that have been protected and encrypted against technical breaches. Only our (JotBar Solutions Ltd’s) own employees have access to the information contained by the registry, and only if they have been granted access to them by the registry holder. Employees handling registry information are bound by non-disclosure agreement.

9. RIGHT TO EDIT, FIX, AND DELETE YOUR PERSONAL INFORMATION

Any individual who has had their information in the registry have the right to check all information concerning them. Individuals have the right to ask to see their personal information, ask for corrections, or that all information concerning them to be deleted from the company’s systems. In order to do that, the individual will have to send either an email or a written letter with their signature to the registry’s contact person.

Individuals also have the right to request the company for an electronic document about all information concerning the individual themself.

10. RIGHT TO DENY

Everyone in the registry has the right to deny their personal information being used in marketing. To express your right to deny you can either write a signed email or letter to the registry’s contact person and ask that your information will not be used in future marketing actions.

We constantly update and develop our services, which might require us to make changes to our Privacy Policy. Because of this we hold the rights for possible changes in the Privacy Policy and will inform about the changes on our website when required so by our business or by the law. This Privacy Policy is valid until further notice starting from 23.5.2018.

COOKIES AND HOW WE USE THEM

Cookies are small text files stored on your device by your internet browser. Cookies collect information such browser type, IP-address, traffic source etc.

We use cookies on our site to create the best possible user experience for you and in order to provide you with content that interests you. Cookies help our website to remember you when you return on our website. You can disable cookies from your browser’s settings.

 

COOKIES USED ON OUR WEBSITE

GOOGLE ANALYTICS

We use Google Analytics on our website to analyse the number of visitors on our website and how they got here. We use this information to develop our website to fit your, our website visitor’s, needs even better and to create a better user experience for you.

COOKIE ALERT

We track consent to cookie tracking via our cookie alert.

HUBSPOT

Hubspot is a sales and marketing software specialized in Inbound-marketing. Hubspot uses cookies to identify users and to track their behaviour on our website. Read more about Hubspot’s use of cookies on their website: https://knowledge.hubspot.com/articles/kcs_article/reports/what-cookies-does-hubspot-set-in-a-visitor-s-browser

HOW TO CONTROL AND DELETE COOKIES?

Your browser settings allow you to control cookies and even to stop your browser from saving any cookies. From your browser setting you can also delete your current cookies and set your brower to alert you before any further cookies are installed. Read more about how to control your cookies on http://www.aboutcookies.org/.