Nipputyöt

Mitä ovat nipputyöt?

Nipputyöt tarkoittaa tehtävien niputtamista isommaksi kokonaisuudeksi, jolloin työntekijät voivat yksittäisten työnvaihtojen sijaan leimata työnippuja. Nipputöitä käytetään tyypillisesti teollisuudessa, kun tuotetta valmistetaan monelle eri taholle samanaikaisesti.

Työnippuja käytetään yleisimmin esimerkiksi maalaamoissa, esivalmistelussa, koneistamoissa, levynleikkauksessa jne. Tämä helpottaa ja nopeuttaa tuotantotyötä erityisesti silloin, kun työt ovat pienissä osissa tai yksi ihminen tekee useampaa projektia kerralla.

 

Miten nipputöitä seurataan?

Nipputöissä voidaan seurata saman henkilön eri töitä tai useamman henkilön tekemää samaa työtä – samanaikaisesti. Työvaiheiden seurannassa työ koostuu monista työvaiheista. Tyypillisesti valmistusteollisuudessa seurataan työn etenemistä työvaihetasoilla suhteutettuna kustannuksiin.

Nipputöiden leimaukset voidaan tehdä päivän alussa, päivän päätteeksi tai liukunipussa työn edetessä reaaliaikaisesti.

 

Nipputöiden kokonaisajan jakaminen

Nipputyön kokonaisaika voidaan jakaa usealla eri tavalla. Tasajako tarkoittaa, että jokaiselle työlle kohdistuu yhtä paljon tunteja. Suhteellisessa jaossa aika voidaan suhteuttaa eri töihin – esimerkiksi työlle nro.1 voidaan kohdistaa 2 tuntia, kun taas työlle nro. 2 kohdistetaan 3 tuntia. Jako voidaan tehdä suunniteltujen tuntien tai kappaleiden suhteessa.

 

Palaa takaisin
Töiden seuranta

PYYDÄ TARJOUS!