Tarjouspyyntö

Perustiedot


Nimi*

Yrityksen nimi*

Sähköposti*

Puhelinnumero*

Järjestelmän tiedot


Kuinka monelle henkilölle on tarve?*

Onko käytössä liukuva työaika?

Kerätäänkö tunteja työaikapankkiin esim. ylityötunnit?

Tarvitaanko TES tulkintaa?

Onko paikallista sopimista, esimerkiksi KIKY sopimus?

Tarvitaanko mobiilityöajanseurantaa?

Onko töiden kirjaamista jälkikäteen?

Onko vuorotyö käytössä?

Onko kyseessä kaksi- tai kolme vuoroa ja keskeytyvä tai keskeytymätön vuorotyö?

Tarvitaanko liittymää palkanmaksuohjelmaan tai toiminnanohjausjärjestelmään?

Lisätiedot


PYYDÄ TARJOUS!