KIKY-ratkaisut

KIKY-ratkaisut

Kilpailukykysopimus (KIKY) tuo 24h lisää tehollista työaikaa henkilöä kohden. Jo 7 hengen yrityksessä tämä tarkoittaa, että työnantajalla on yksi kuukausi lisää tehollista työaikaa ilman että työkustannukset kasvavat.

Miten sitten voit hyödyntää kilpailukykysopimuksen tarjoaman mahdollisuuden niin, ettei aika mene hukkaan? Esittelemme alla muutamia esimerkkejä toteuttamistamme ratkaisuista. Muista, että millä tahansa tavalla optimoitte KIKYn tarjoaman lisätavan, asiasta on hyvä sopia pelisäännöt etukäteen työtä tekevien kanssa.

Lue lisää KIKY-sopimuksesta.

 

Tässä muutama JotBar työajanseurannalla toteutettu vaihtoehto:

  • Työaikapankki tai liukumasaldo – Sovitaan, että työnantaja saa vähentää liukumasaldosta tai työaikapankista esimerkiksi 2 tuntia kuukaudessa tai 24 h vuoden lopussa
  • Päivittäistä työaikaa lisätään 6 minuutilla per päivä – Tämä ei välttämättä toimi kaikissa henkilöstöryhmissä. Esim. vuorotyö tai muu vastaavanlainen ohjattu tai pakollinen läsnäolo saattaa muodostua päivittäisen työajan kasvattamiselle esteeksi. Myös turhia päällekkäisyyksiä saattaa esiintyä tämän vuoksi, jolloin saadun hyödyn todentaminen tai mittaaminen voi olla vaikeaa.
  • Aattovapaat, arkipyhät ja lyhennetyt aattopäivät – muutetaan työpäiviksi
  • Vapaapäivät -Sovitaan 3 vapaapäivää (esim. 3 lauantaita) työpäiviksi.
  • Kausiluontoinen työ – Jos työ on kausiluontoista tai on ruuhkahuippuja, pidennetään työpäiviä ruuhkahuippujen kohdalla, eli silloin kun on kiire.
  • Pekkasvapaat – Työajan pidennys hoidetaan vähentämällä vastaavasti ns. ”pekkasvapaita”.
  • Talvilomarahat – Talvilomarahoilla (19h) kuitataan 24h vuotuinen työajanlisäys pois.
  • Kouluttautuminen – Kouluttautuminen työajan ulkopuolella hyväksyttämällä työnantajalla koulutus tai kurssi.

Palaa takaisin

Työajanseuranta

PYYDÄ TARJOUS!