Ajankohtaista

Onhan työajanseurantasi toteutettu tietosuojalain mukaisesti?

Onhan työajanseurantasi toteutettu tietosuojalain mukaisesti?

Äskettäin julkisuuteen nousi tapaus, jossa työajanseurantajärjestelmää käyttänyt rekisterinpitäjä määrättiin maksamaan 25 000 euron seuraamusmaksu sijaintitietojen tarpeettomasta keräämisestä. Lue, miten vältät tällaiset seuraamukset omassa organisaatiossasi. 

3 syytä, miksi joustotyö sopii nykypäivän työmuodoksi

3 syytä, miksi joustotyö sopii nykypäivän työmuodoksi

Etätyö on osoittanut työhyvinvointia lisääväksi työmuodoksi, ja monet haluavatkin jatkaa sitä jossain määrin myös tulevaisuudessa. Joustotyö tukee etätyötä, sillä se tarjoaa samanlaista vapautta työajan ja -paikan suhteen kuin etätyö tuoden kuitenkin selkeät raamit niistä sopimiseen työntekijän ja työnantajan välille. Tiesitkö, että myös joustotyö edellyttää työajanseurantaa?

Asiakkaamme kertovat: Töiden seurannan hyödyt tuotantoteollisuudessa

Asiakkaamme kertovat: Töiden seurannan hyödyt tuotantoteollisuudessa

Miten laajasti teollisuusyrityksessäsi tarkastellaan tuottavuutta työaikaan perustuvan mittaamisen avulla? Tässä blogissa asiakkaamme kertovat kokemuksiaan töiden seurannan hyödyistä teollisuudessa.

Työtehokkuus nousuun – 4 keskeistä tuotannon mittaria, joita töiden seuranta tehostaa

Työtehokkuus nousuun – 4 keskeistä tuotannon mittaria, joita töiden seuranta tehostaa

“Tarkka tieto siitä, miten projekti on mennyt ja paljonko siihen on kohdistettu työtunteja ja materiaaleja tuotannon osalta, on erittäin tärkeää.” Lue tuotantoasiakkaidemme kokemuksia töiden seurannan hyödyistä blogistamme. Kerromme myös, miten voit parantaa töiden seurannalla tuotannon tehokkuutta.

Tiimijohtaja, näin tuet etätyötiimiäsi mobiililla töiden seurannalla

Tiimijohtaja, näin tuet etätyötiimiäsi mobiililla töiden seurannalla

Mobiili työajanseuranta on työkalu, jolla tiimisi voi suorittaa työaika- ja tehtäväkirjauksensa suoraan älypuhelimilla tai muilla mobiililaitteilla missä tahansa etätyöpaikassa. Näin pysyt jatkuvasti perillä siitä, millaisten tehtävien parissa tiimisi etätyöpäivät kuluvat ja kuinka pystyt tukemaan heitä paremmin työssä suoriutumisessa. Tässä blogissa kerromme, kuinka mobiili töiden seuranta tehostaa etätyötiimisi toimintaa.

Mobiili työajanseuranta nopeuttaa työpaikan ulkopuolella tehtyjen huolto- ja asennustöiden laskutusta

Mobiili työajanseuranta nopeuttaa työpaikan ulkopuolella tehtyjen huolto- ja asennustöiden laskutusta

Miten yrityksessänne hoidetaan kenttätyöntekijöiden tuntikirjaukset? Tiesitkö, että mobiililla työajanseurannalla ne voidaan tehdä reaaliajassa ja automatisoida palkanlaskuun ja asiakastyön laskutukseen saakka? Lue blogistamme, miten mobiili työajanseuranta tehostaa huolto- ja asennusalan kenttätöiden asiakaslaskutusta.

Joustotyöaika ja työajanseuranta - turvaa työntekijöiden oikeudet työaikalakiin liittyen mobiiliseurannalla

Joustotyöaika ja työajanseuranta - turvaa työntekijöiden oikeudet työaikalakiin liittyen mobiiliseurannalla

Työn tekeminen on muuttunut muutamassa vuodessa merkittävästi. Yhä useampi pystyy tekemään työnsä ajasta ja paikasta riippumatta. Myös työaikalakiin on tullut muutoksia, jotka tukevat modernia ja joustavaa työkulttuuria. Näistä yksi merkittävä lisäys on työaikalakiin tullut määritelmä joustotyöajasta.

Henkilöliikenteen valvominen työpaikoilla tukee myös tartuntaketjujen jäljittämisessä

Henkilöliikenteen valvominen työpaikoilla tukee myös tartuntaketjujen jäljittämisessä

Yrityksissä liikkuu monenlaista henkilöliikennettä. Yrityksestä riippuen henkilöliikenne voi olla esimerkiksi omia työntekijöitä, vierailijoita, asiakkaita, alihankkijoita, tavarantoimittajia, tai muiden yritysten työntekijöitä. Mitä suurempi yritys on kyseessä, sitä enemmän ihmisiä sen tiloissa tyypillisesti liikkuu ja sitä vaikeampi henkilöliikenteeseen liittyviä riskejä on hallita.

Mobiili työajanseuranta tuotantotyön tukena

Mobiili työajanseuranta tuotantotyön tukena

“Valmistava teollisuus on Suomen viennin veturi, mutta kansainvälinen kilpailu vaatii alalta jatkuvaa uudistumista”, Business Finland kirjoittaa keväällä 2020 julkaisemassa tiedotteessaan teollisuuden kehityshankkeessa. Tuottavuuden kasvattaminen on keskeisessä roolissa valmistavan teollisuuden kilpailukyvyn parantamista ja työkalut siihen löytyvät mm. digitalisaatiosta ja yrityksen toimintatapojen tehostamisesta. Tekemisen tulee olla yhä suoraviivaisempaa ja itseohjautuvampaa, tukien tuotannon seurantaa tehokkaasti. Ilman näkymää tuotannon toimintaan ja sen mittareihin perustuu toiminnan kehitys aina arvioon aidon datan sijaan. 

Mobiili työajanseuranta rakennusteollisuudessa

Mobiili työajanseuranta rakennusteollisuudessa

Mobiili työajanseuranta -artikkelisarjan aiemmissa osissa olemme käsitelleet ratkaisun roolia modernin työkulttuurin sekä julkishallinnon toiminnan tukemisessa. Tämän kertaisessa artikkelissa pureudumme jälleen toimialakohtaiseen esimerkkiin kertomalla millaisia mahdollisuuksia mobiili työajanseuranta tarjoaa rakennusteollisuuden toiminnassa.

Vanhemmat kirjoitukset

PYYDÄ TARJOUS!