Ajankohtaista

Näin hyödynnät työajanseurantaa etätyössä

Näin hyödynnät työajanseurantaa etätyössä

Mobiili työajanseuranta on työkalu, jolla tiimisi voi suorittaa työaika- ja tehtäväkirjauksensa suoraan älypuhelimilla tai muilla mobiililaitteilla sijainnista riippumatta. Näin työaika ja eri tehtäviin käytetty aika saadaan kirjattua reaaliaikaisesti. Tässä blogissa kerromme, miten mobiilia työajanseurantaa voidaan hyödyntää erityisesti etätyössä tai työn sijainnin vaihdellessa.

Hybridityö ja työaikalaki työntekijän näkökulmasta

Hybridityö ja työaikalaki työntekijän näkökulmasta

Etätyö ja hybridityö tulivat jäädäkseen, mutta mitä työaikalaki ja työsopimuslaki sanovat aiheesta? Entä miten työajanseurantajärjestelmä mukautuu tilanteeseen?

Onhan työajanseurantasi toteutettu tietosuojalain mukaisesti?

Onhan työajanseurantasi toteutettu tietosuojalain mukaisesti?

Äskettäin julkisuuteen nousi tapaus, jossa työajanseurantajärjestelmää käyttänyt rekisterinpitäjä määrättiin maksamaan 25 000 euron seuraamusmaksu sijaintitietojen tarpeettomasta keräämisestä. Lue, miten vältät tällaiset seuraamukset omassa organisaatiossasi. 

3 syytä, miksi joustotyö sopii nykypäivän työmuodoksi

3 syytä, miksi joustotyö sopii nykypäivän työmuodoksi

Etätyö on osoittanut työhyvinvointia lisääväksi työmuodoksi, ja monet haluavatkin jatkaa sitä jossain määrin myös tulevaisuudessa. Joustotyö tukee etätyötä, sillä se tarjoaa samanlaista vapautta työajan ja -paikan suhteen kuin etätyö tuoden kuitenkin selkeät raamit niistä sopimiseen työntekijän ja työnantajan välille. Tiesitkö, että myös joustotyö edellyttää työajanseurantaa?

Asiakkaamme kertovat: Töiden seurannan hyödyt tuotantoteollisuudessa

Asiakkaamme kertovat: Töiden seurannan hyödyt tuotantoteollisuudessa

Miten laajasti teollisuusyrityksessäsi tarkastellaan tuottavuutta työaikaan perustuvan mittaamisen avulla? Tässä blogissa asiakkaamme kertovat kokemuksiaan töiden seurannan hyödyistä teollisuudessa.

Työtehokkuus nousuun – 4 keskeistä tuotannon mittaria, joita töiden seuranta tehostaa

Työtehokkuus nousuun – 4 keskeistä tuotannon mittaria, joita töiden seuranta tehostaa

“Tarkka tieto siitä, miten projekti on mennyt ja paljonko siihen on kohdistettu työtunteja ja materiaaleja tuotannon osalta, on erittäin tärkeää.” Lue tuotantoasiakkaidemme kokemuksia töiden seurannan hyödyistä blogistamme. Kerromme myös, miten voit parantaa töiden seurannalla tuotannon tehokkuutta.

Tiimijohtaja, näin tuet etätyötiimiäsi mobiililla töiden seurannalla

Tiimijohtaja, näin tuet etätyötiimiäsi mobiililla töiden seurannalla

Mobiili työajanseuranta on työkalu, jolla tiimisi voi suorittaa työaika- ja tehtäväkirjauksensa suoraan älypuhelimilla tai muilla mobiililaitteilla missä tahansa etätyöpaikassa. Näin pysyt jatkuvasti perillä siitä, millaisten tehtävien parissa tiimisi etätyöpäivät kuluvat ja kuinka pystyt tukemaan heitä paremmin työssä suoriutumisessa. Tässä blogissa kerromme, kuinka mobiili töiden seuranta tehostaa etätyötiimisi toimintaa.

Mobiili työajanseuranta nopeuttaa työpaikan ulkopuolella tehtyjen huolto- ja asennustöiden laskutusta

Mobiili työajanseuranta nopeuttaa työpaikan ulkopuolella tehtyjen huolto- ja asennustöiden laskutusta

Miten yrityksessänne hoidetaan kenttätyöntekijöiden tuntikirjaukset? Tiesitkö, että mobiililla työajanseurannalla ne voidaan tehdä reaaliajassa ja automatisoida palkanlaskuun ja asiakastyön laskutukseen saakka? Lue blogistamme, miten mobiili työajanseuranta tehostaa huolto- ja asennusalan kenttätöiden asiakaslaskutusta.

Joustotyöaika ja työajanseuranta - turvaa työntekijöiden oikeudet työaikalakiin liittyen mobiiliseurannalla

Joustotyöaika ja työajanseuranta - turvaa työntekijöiden oikeudet työaikalakiin liittyen mobiiliseurannalla

Työn tekeminen on muuttunut muutamassa vuodessa merkittävästi. Yhä useampi pystyy tekemään työnsä ajasta ja paikasta riippumatta. Myös työaikalakiin on tullut muutoksia, jotka tukevat modernia ja joustavaa työkulttuuria. Näistä yksi merkittävä lisäys on työaikalakiin tullut määritelmä joustotyöajasta.

Henkilöliikenteen valvominen työpaikoilla tukee myös tartuntaketjujen jäljittämisessä

Henkilöliikenteen valvominen työpaikoilla tukee myös tartuntaketjujen jäljittämisessä

Yrityksissä liikkuu monenlaista henkilöliikennettä. Yrityksestä riippuen henkilöliikenne voi olla esimerkiksi omia työntekijöitä, vierailijoita, asiakkaita, alihankkijoita, tavarantoimittajia, tai muiden yritysten työntekijöitä. Mitä suurempi yritys on kyseessä, sitä enemmän ihmisiä sen tiloissa tyypillisesti liikkuu ja sitä vaikeampi henkilöliikenteeseen liittyviä riskejä on hallita.

Vanhemmat kirjoitukset

PYYDÄ TARJOUS!